Ενημερωτικό Υλικό

 

Α/Κ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

 
Email: info@alphatrust.gr

Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς
24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Κέντρο Τύπου

Επικοινωνία

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ