Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση των επικαιροποιημένων «FACTS & FIGURES» των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, για το Δ’ τρίμηνο 2017.

 
Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί  στο website της εταιρείας μας: http://www.alphatrust.gr

 

Κηφισιά, 1 Φεβρουαρίου 2018