Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση των επικαιροποιημένων «FACTS & FIGURES» των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, για το α’ τρίμηνο 2019.

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί  στο website της εταιρείας μας: http://www.alphatrust.gr

 

Κηφισιά, 25 Απριλίου 2019