Πρόεδρος

David Gibbs

Πρόεδρος

Επαγγελματική εμπειρία άνω των πενήντα ετών στη Διαχείριση Κεφαλαίων. Έχει διατελέσει Εντεταλμένος Σύμβουλος της Hambros Bank και της Hambros Fund Management PLC.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Φαίδων Ταμβακάκης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Συνιδρυτής

M.A. in Investment & Finance, Exeter University. Μέλος Δ.Σ. Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέλος Δ.Σ. σε διάφορες επιχειρήσεις και κοινωφελή ιδρύματα.

Διευθύνων Σύμβουλος

Κρις Αίσωπος

Διευθύνων Σύμβουλος

BSc Economics (London School of Economics), MSc Economics (Birbeck College), MSc Shipping Trade & Finance (Cass Business School). Πριν την alphatrust εργαζόταν στην EFG Eurobank ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτών Επενδυτών.

Μέλος Δ.Σ.& Οικονομικός Διευθυντής

Νικόλαος Τζανέτος

Μέλος Δ.Σ.& Οικονομικός Διευθυντής

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Επαγγελματική εμπειρία είκοσι τεσσάρων ετών ως στέλεχος στην Οικονομική Διεύθυνση.

Μέλος Δ.Σ.και Διευθυντής Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Μέλος Δ.Σ.και Διευθυντής Επενδύσεων

B.A. Economics, Οικονομικό Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc Project Analysis Finance & Investments, University of York (Ηνωμένο Βασίλειο). Περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από το 1994 έως το 1998 εργάστηκε στη Nuntius Hellenic Securities, στην Τράπεζα Αθηνών και στην Axon Securities. Εργάζεται στην alphatrust από το 1998.  Διαχειρίζεται το Α/Κ Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού.