Ταυτότητα

Iδρύθηκε το 1987 και ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση κεφαλαίων Ιδιωτών και Θεσμικών Επενδυτών.

Η alphatrust είναι ο Μεγαλύτερος, Παλαιότερος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Κεφαλαίων στην Ελλάδα και κατέχει κύρια θέση ανάμεσα στους Διαχειριστές Επαγγελματικών Ταμείων της χώρας.
Οι διαχειριστές- Ισχυρή Επενδυτική Ομάδα, Σταθερή και με πολυάριθμες Διακρίσεις- συμμετέχουν στην ιδιοκτησία και τη διοίκηση του Ομίλου. Eποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διακρίνεται για τη συνέπεια, την καινοτομία και την αριστεία.

 

Υπηρεσίες

  • Διαχείριση Περιουσίας Ιδιωτών & Θεσμικών Επενδυτών

Επενδυτικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες, Νομικά Πρόσωπα, Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες.

  • Αμοιβαία Κεφάλαια

Η alphatrust διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών αναγκών ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πρόσβαση σε αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) των μεγαλύτερων ξένων οίκων διαχείρισης.

Θεμελιώδεις Αρχές

H Ακεραιότητα, το Ήθος, η Εχεμύθεια, η Συνέπεια και το Υψηλό Αίσθημα Ευθύνης αποτελούν τις βασικές αξίες με τις οποίες η alphatrust δημιουργεί μακροπρόθεσμες και επιτυχημένες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες της.

Στην alphatrust παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών μας, ενώ παράλληλα δημιουργούμε αξία για τους Μετόχους μας και την ευρύτερη κοινότητα.