Σταθμοί στην ιστορία μας

 

 • Ίδρυση της ALPHA TRUST ως εταιρεία Οικονομικών Συμβούλων

 • Ίδρυση της ALPHA TRUST ΑΕ Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία Sshweiz Fund Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 • Προσθήκη και Παρακολούθηση Α/Κ ξένων επενδυτικών οίκων που διατίθενται στην Ελληνική Αγορά

 • Εξαγορά της Schweiz Fund (εταιρεία της Swiss Re) σε κοινοπραξία με την Hambros Bank (επονομάστηκε Hambros Hellenic Mutual Fund Mgt.)

 • Ίδρυση της ΩΡΙΩΝ ΑΕΕΧ (συγχωνεύτηκε με την Α-Τ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ)

 • Η Hambros Bank Limited αποκτά το 50,05% της ALPHA TRUST

 • Η πρώτη εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα που πιστοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 • Απόκτηση του μεριδίου της Hambrοs σε όλες τις εταιρείες της ALPHA TRUST

 • Ίδρυση της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ

 • Απόκτηση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΕΧ από την ALPHA TRUST (αργότερα συγχωνεύτηκε με την ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ)

 • Πρώτες Επενδύσεις σε Hedge Funds

 • Απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Taylor Young Investment Mgt. Ltd/UK

 • Πρώτο Fund από τα Hedge Funds, ALPHA TRUST Argus fund, σε συνεργασία με τη Julius Baer

 • Απόκτηση της GENIKI ΑΕΔΑΚ (Εταιρεία του Ομίλου Société Générale)

 • H πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αξιολογείται από την Morningstar ™

 • Ίδρυση της ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ

 • Εισαγωγή των μετοχών της ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ στην ΕΝΑ

 • Σύσταση & διαχείριση του Α/Κ Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού

 • Σύσταση & διαχείριση του Α/Κ, S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Fund of Funds Μετοχικό

 • Αναδιάρθρωση μετοχών ΤΥΙΜ

 • Συμφωνία με την Rathbones για την πώληση της δραστηριότητας Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας Βρετανών πελατών της ΤΥΙΜ

 • Συγχώνευση με απορρόφηση της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ από την ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ

 • Απόκτηση της ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΔΑΚ

 • Σύσταση TEA INTERAMERICAN Global Blanced FoF

 • Αδειοδότηση της ALPHA TRUST για διαχείριση Εναλλακτικών Επενδύσεων

 • Σύσταση ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced FoF

 • Περαιτέρω διείσδυση στη διαχείριση αποθεματικών Επαγγελματικών Ταμείων

 • Νέες αναλήψεις διαχείρισης αποθεματικών ΤΕΑ