Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης είναι η 31η Οκτωβρίου

Τόσο η οικονομική κρίση, όσο και η υψηλή αβεβαιότητα που προκαλεί η ανεπάρκεια του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας μας καθιστούν, ολοένα και περισσότερο, επιτακτική την δημιουργία χρηματικού αποθέματος για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών.

Η αποταμίευση αποτελεί μια από τις βασικότερες έγνοιες όλων μας. Η ανάγκη για αποταμίευση πηγάζει από την προσπάθεια να είναι κανείς όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές απαιτήσεις και την αβεβαιότητα που συνδέονται με την κάλυψη μελλοντικών οικονομικών αναγκών.

Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν οι σχετικές αποφάσεις και αντίστοιχες ευθύνες αφορούν και άλλα άτομα όπως τα παιδιά ή στόχο έχουν να διασφαλίσουν την οικονομική αξιοπρέπεια και επάρκεια όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης στο μέλλον.

Και εδώ τίθεται το ερώτημα της επιλογής της πλέον κατάλληλης μορφής αποταμίευσης και επομένως, της αποδοτικότερης δυνατής αξιοποίησης των χρημάτων. Η alphatrust λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις μέσω σταδιακών καταβολών, έχει δημιουργήσει το ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ – ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε αμοιβαία κεφάλαια, που αποτελεί τον πλέον αποδοτικό συνδυασμό επένδυσης και αποταμίευσης.

alphatrust – Επενδυτικές Λύσεις

Στόχος του επενδυτικού – αποταμιευτικού προγράμματος της alphatrust, είναι οι υψηλές μακροπρόθεσμα αποδόσεις με μειωμένο ρίσκο, ώστε να σχηματιστεί ένα σημαντικό κεφάλαιο μετά από κάποια χρόνια προκειμένου να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες όπως συνταξιοδότηση, σπουδές παιδιών, κλπ.

Ο κάτοχος του προγράμματος επιλέγει το ποσό μηνιαίας καταβολής που επιθυμεί με ελάχιστο τα 30€ και τα χρήματα στις καταβολές αυτές επενδύονται στο ακέραιο χωρίς κανένα κόστος. Επίσης ο επενδυτής – αποταμιευτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα ή συνδυασμό από αμοιβαία κεφάλαια της alphatrust (εκτός Α/Κ ΔΔ).

Στη διάρκεια του προγράμματος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και το κόστος ρευστοποίησης είναι μηδενικό μετά την πάροδο εξαετίας από την έναρξη (εντός της εξαετίας ισχύει η τιμολογιακή πολιτική ανάλογα με το αμοιβαίο κεφάλαιο με κόστος που φτάνει έως 1%).

Επίσης, ο κάτοχος του προγράμματος έχει την δυνατότητα να μεταφέρει το συσσωρευμένο του κεφάλαιο σε άλλο ή άλλα αμοιβαία κεφάλαια, με μηδενικό κόστος.