Έπειτα από το 2008, οι αναπτυγμένες οικονομίες ανά την υφήλιο έχουν βιώσει μια πρωτόγνωρη περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Οι κεντρικές τράπεζες μείωσαν τα βασικά προεξοφλητικά επιτόκια σε μηδενικά επίπεδα και τα διατήρησαν χαμηλά επί μακρόν, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, τονώνοντας την καταναλωτική ζήτηση και προσφέροντας στις επιχειρήσεις φθηνό χρήμα για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

διάβασε αναλυτικότερα την έκδοση του alphatrust investor