Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet Ετήσια 'Εκθεση Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) – R
Κανονισμός Εξαμηνιαία Έκθεση Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) – Ι
Ενημερωτικό Δελτίο Πίνακας Επενδύσεων Συνοπτική Κατάσταση Α/Κ
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εσωτερικού.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο που από την ίδρυσή του – 11/1995 – έχει τον ίδιο διαχειριστή, στοχεύει στη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου το οποίο είναι επενδεδυμένο σε μετοχικούς τίτλους εταιριών, εισηγμένων στο Χ.Α. Το αμοιβαίο επενδύει κυρίως σε δυναμικές εταιρίες οι οποίες διαθέτουν ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης, ισχυρή διοίκηση και καλά θεμελιώδη μεγέθη.

Η βαθειά γνώση των εταιριών της αγοράς όπου επενδύει το Α/Κ είναι ο κύριος παράγοντας της επιτυχίας των αποδόσεων του Α/Κ. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές που αντιλαμβάνονται το ρίσκο που συμπεριλαμβάνουν οι μετοχικές επενδύσεις και προτείνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Σωρευτική Απόδοση
Στοιχεία 28/02/2020 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη
ALPHA TRUSGHSDGFHSDGFT HELLENIC EQUITY FUND - R -0,55% 14,27% -10,27% -18,66%
Δείκτης Αναφοράς 1,81% 11,53% -18,19% -62,35%
Κατάταξη 17 / 39 12 / 26 10 / 24 4 / 21
Τεταρτημόριο 2 2 2 1

Μέση Ετήσια Απόδοση
Στοιχεία 28/02/2020 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R -0,55% 4,55% -2,14% -2,04%
Δείκτης Αναφοράς 1,81% 3,70% -3,94% -9,31%
Κατάταξη 17 / 39 12 / 26 10 / 24 4 / 21
Τεταρτημόριο 2 2 2 1

Πηγή: Alpha Trust, Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Διαχειριστής: Νότα Ζαγάρη

(δείτε εδώ το βιογραφικό Διαχειριστή)