Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων την 24.12.2019

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την Τρίτη 24.12.2019 δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς.


Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 342/29.10.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού”, (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ1938/Β/27.10.1999).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 327/26.6.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου “ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό” (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995), με κύρια μεταβολή τη μετονομασία του σε “ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund”.


Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων τις 19η και 22α Απριλίου 2019

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την 19η Απριλίου και την 22α Απριλίου 2019, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς.


Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων την 24.12.2018

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 17/834/20.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει αποφασίσει την αναστολή εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, κατά τη Δευτέρα 24.12.2018, καθώς η προαναφερόμενη ημερομηνία αποτελεί ημέρα αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 298/2.8.2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων αμοιβαίων κεφαλαίων.


ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ 30.03.2018 & ΤΗΝ 02.04.2018

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Ανακοίνωση- Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 264/17.02.2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων αμοιβαίων κεφαλαίων


Ανακοίνωση- Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 264/17.02.2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων αμοιβαίων κεφαλαίων


Αποδόσεις με Συνέπεια για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST και το 2016

Tο 2016 το Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST ξεχώρισαν για μια ακόμη φορά σημειώνοντας κατά κύριο λόγο θετικές αποδόσεις, ενώ παράλληλα το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 11,32%.


Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων την 28.03.2016

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Διάθεση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την επανέναρξη διάθεσης μεριδίων του συνόλου των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.


Διάθεση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την επανέναρξη διάθεσης μεριδίων του συνόλου των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.


Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων την 24.12.2015

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι


Διάθεση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την επανέναρξη διάθεσης μεριδίων του συνόλου των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.


Άρση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την άρση της αναστολής εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ του νόμου 4099/2012 που αποφασίστηκε κατά την 727η/31.8.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Ανακοίνωση -Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 244/28.8.2015 (Αρ.πρωτ.2941/31.8.2015) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε άδεια τροποποίησης των κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων


Άρση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει για την άρση της αναστολής εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ


Άρση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Ανακοίνωση -Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμών Α/Κ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων γνωστοποιεί


Παράταση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων μέχρι νεωτέρας

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Παράταση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων μέχρι νεωτέρας

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Παράταση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων έως και την 19.07.2015

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Παράταση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων έως και την 16.07.2015

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Παράταση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων έως και την 15.07.2015

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Παράταση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων έως και την 13.07.2015

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Παράταση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων έως και την 8.7.2015

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων την 29.6 έως 6.7.2015

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων την 3 & 6.4.2015

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει


Ανθεκτικά τα Αμοιβαία της ALPHA TRUST στην Πενταετία της Κρίσης

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΣΤΗΝ 5ΕΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


20 Χρόνια ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού

20 χρόνια συμπληρώθηκαν στις 13 Αυγούστου από την έναρξη του αμοιβαίου κεφάλαιου ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58546/Β737, ΦΕΚ 679/Β/8.8.1991).


Ανακοινώσεις προς μεριδιούχους