Ανακοίνωση- Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 264/17.02.2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων αμοιβαίων κεφαλαίων


Ανακοινώσεις προς μεριδιούχους