Το Asset Management Money Conference 2009 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009 στο Athenaeum InterContinental. Τα θέματα του συνεδρίου αφορούσαν στην Θεσμική Διαχείριση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πρώτο πάνελ με θέμα «Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης & Επαγγελματική Διαχείριση» μέλος του πάνελ ήταν ο κ. Φαίδωνας Ταμβακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., στο δεύτερο πάνελ με θέμα «2ος & 3ος Πυλώνας Ασφάλισης – Η εμπειρία της Ελλάδας» μέλος του πάνελ ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων (Ε.ΤΑ.Ο.) και Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, ενώ στο τρίτο πάνελ με θέμα «Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων» μέλος ήταν ο κ. Παπαδογιάννης Ιωσήφ, Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.