Ανακοίνωση Αποκοπής – Καταβολής Μερίσματος

Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...


Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - 04/02/2020

Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η...


Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και...


Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών - 19/12/2019

Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων...


Ανακοίνωση για συμπληρωματική καταβολή

Ανακοινώνεται από την εταιρία ALPHA TRUST...


Αντικατάσταση Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η Εταιρεία με την επωνυμία ALPHA TRUST Ανώνυμη...