Συνέντευξη του κ. I.Παπαδογιάννη με θέμα: «Αμυντική στάση & Ρευστότητα»