Άρθρο που αφορά στο Α/Κ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund με τίτλο: «Επενδυτικές…Συντάξεις»