Άρθρο Γνώμης του κ. Ι. Παπαδογιάννη, με τίτλο: «Ο τολμών επενδυτής νικά».