Συνέντευξη του κ. Δ. Νταλίπη, με τίτλο: «Υπάρχουν Ευκαιρίες».