Άρθρο του κ. Φ. Ταμβακάκη με θέμα: »ALPHATRUST προς την Εναλλακτική Αγορά»