Σχολιασμός του κ. Φ. Ταμβακάκη σε άρθρο με θέμα: «Απενοχοποίηση της Ελεύθερης Οικονομίας»