Άρθρο που αφορά στο Α/Κ ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού με θέμα: «Α/Κ ALPHA TRUST Αναπτυξιακό»