Συνέντευξη κ. Φ. Ταμβακάκη με τίτλο: «Σήμανε η Λήξη του Πολέμου«