Οικονομικές Καταστάσεις Δελτίο Τύπου

Η αlphαtrust εισάχθηκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 1η Αυγούστου 2008.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών εδώ.

Εξυπηρέτηση Μετόχων
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων: Μαρία Σαλαμούρα

Κωδικοί Μετοχής

ΟΑΣΗΣ: ΑΤΡΑΣΤ
Reuters: ATRSr.AT

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΤΡΑΣΤ: Χ.Α. Κλείσιμο της 14/05/2020
ISIN: GRF000058005 BLOOMBERG: ALTNEEN:GA
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ EUR 19,00
ΜΕΤΑΒΟΛΗ EUR 0,00
0%
ΟΓΚΟΣ -

Διαχείριση Κινδύνων

Η Διαχείριση Κινδύνων αφορά τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται
με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της Εταιρίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ