Η αlphαtrust εισάχθηκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 1η Αυγούστου 2008.

Κωδικοί Μετοχής

ΟΑΣΗΣ: ΑΤΡΑΣΤ
Reuters: ATRSr.AT
Bloomberg: ATRUST GA
ISIN: GRS504003021

ALPHA TRUST (KO) | Τιμή Κλεισίματος 11/06/2020  € 4,600    

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών εδώ.

Εξυπηρέτηση Μετόχων
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων: Μαρία Σαλαμούρα