Στοιχεία μετοχής

ISIN: GRS504003021

SEDOL BDRKG83

Η alphatrust εισάχθηκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 1η Αυγούστου 2008.

Στοιχεία μέχρι και 24/01/2020

πηγή: Alpha Trust, Χρηματιστήριο Αθηνών

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη


Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεία μετοχής

logo-og

Reuters
Code: ATRSr.AT  > >

Bloomberg
Code: ATRUST GA  > >

Χρηματιστήριο Αθηνών
Code: ATRUST  > >

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: +30 (210)-6289100

Email: info@alphatrust.gr

Διεύθυνση: Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά – T.K. 14561

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών εδώ.