Η αlphαtrust εισάχθηκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 1η Αυγούστου 2008.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών εδώ.

Σημαντικοί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 5% 

εδώ

Εξυπηρέτηση Μετόχων
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων: Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου

Κωδικοί Μετοχής

ΟΑΣΗΣ: ΑΤΡΑΣΤ
Reuters: ATRSr.AT

SEDOL: BDRKG83

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ) Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΤΡΑΣΤ Κλείσιμο της 24/06/2022
ISIN: GRS504003021 BLOOMBERG: ATRUST GA
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ EUR 4,80
ΜΕΤΑΒΟΛΗ EUR -0,04
-0,83%
ΟΓΚΟΣ 50

Διαχείριση Κινδύνων

Η Διαχείριση Κινδύνων αφορά τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται
με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της Εταιρίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ