Η αlphαtrust εισάχθηκε στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 5η Ιουλίου 2022.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών εδώ.

Σημαντικοί μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 5% 

εδώ

Επικοινωνία με μετόχους και επενδυτές

Χριστίνα Μπάλλα
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
E: c.balla@alphatrust.gr Τ: 210 62 89 200

Κωδικοί Μετοχής

ΟΑΣΗΣ: ΑΤΡΑΣΤ
Reuters: ATRSr.AT

SEDOL: BDRKG83

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ) Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΤΡΑΣΤ Κλείσιμο της 22/12/2023
ISIN: GRS504003021 BLOOMBERG: ATRUST GA
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ EUR 6,20
ΜΕΤΑΒΟΛΗ EUR -0,05
-0,8%
ΟΓΚΟΣ 790

Διαχείριση Κινδύνων

Η Διαχείριση Κινδύνων αφορά τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται
με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της Εταιρίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ