1.

Συμβουλεύεστε συχνά διαδικτυακές σελίδες (internet) χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή τις οικονομικές εφημερίδες πριν πάρετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση;

2.

Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο των γνώσεών σας σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα ή προϊόντα όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και κατηγορίες τους, παράγωγα, διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου κτλ. ;

3.

Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επενδύσεων επενδύετε κυρίως ή έχετε επενδύσει στο παρελθόν;

4.

Παρακάτω εμφανίζονται πιθανότητες ποσοστών διακύμανσης της επένδυσής σας σε αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους, σε ποιο από αυτά θα προτιμούσατε να επενδύσετε;

5.

Όταν αφαιρείται το σύνολο των ετήσιων οικονομικών σας υποχρεώσεων από το σύνολο των τακτικών σας εισοδημάτων το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι:

6.

Τί κινήσεις θα κάνετε σε περίπτωση που η επένδυσή σας μειωθεί κατά 20%;

7.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείται ότι σας ταιριάζει;

8.

Ο ορίζοντας της επένδυσής σας είναι:

1/8