Η TAYLOR YOUNG Investment Management Limited (TYIM) εξαγοράστηκε από την ALPHA TRUST τον Σεπτέμβριο του 2001.

Τον Νοέμβριο του 2012 η ALPHA TRUST προχώρησε στην πώληση της TYIM στην Rathbones Investment Management Limited, εταιρεία από τους ηγέτες του κλάδου στη Μεγάλη Βρετανία.

Στην TYIM έχει αναλάβει εκκαθαριστής.