Άδεια Σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία Μετοχικά Ελλάδας

Όνομα Διαχειριστή

Νότα Ζαγάρη
Ημερομηνία έναρξης 23/11/1995

Τα στοιχεία αφορούν στην κλάση μεριδίων R.

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Οι κύριες τοποθετήσεις είναι σε μετοχές εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέτριας προς υψηλής εμπορευσιμότητας.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές που διαθέτουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών), χωρίς βέβαια να υπάρχει χρονική δέσμευση, οι οποίοι αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η χρηματιστηριακή αγορά.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.