Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιούχο από υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία Μικτά
Όνομα Διαχειριστή Κωνσταντίνος Αδάμ,
Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Ημερομηνία έναρξης
28/01/2004

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Οι βασικές τοποθετήσεις είναι σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού και επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους από υψηλής ως και χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια. Αν και δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά στην αποεπένδυση, το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών), οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους επένδυσης σε ομολογίες και μετοχές. Επομένως, τo παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.