Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. ∆ευτερευόντως, το Α/K δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία Fund of Funds Μετοχικά
Όνομα Διαχειριστή Κωνσταντίνος Αδάμ
Ημερομηνία έναρξης
24/6/2010

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Το Α/Κ επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή άλλων μετοχικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (3-5έτη).

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.