Στο πλαίσιο ενημέρωσης του δικτύου συνεργατών και αντιπροσώπων της σε όλη την Ελλάδα, η ALPHA TRUST πραγματοποίησε στις 17 Φεβρουαρίου, ειδική εκδήλωση παρουσίασης των διαχειριστών της, στο συνεδριακό χώρο της Αμερικάνικης Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση αφορούσε σε απολογισμό της περσινής χρονιάς, καθώς και σε εκτιμήσεις για το 2010 τόσο για την εγχώρια, όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

Αναλύσεις για τη ελληνική πραγματικότητα και τα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας, παρουσίασαν διεξοδικά ο κ. Γιάννης Φουρλής, Εντεταλμένος Σύμβουλος της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., η κα Ευθαλία Οντοπούλου, υπεύθυνη για τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος στην θυγατρική της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Taylor Young Investment Management, ο κ. Φαίδων Ταμβακάκης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ και ο κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Επενδύσεων της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση διαχειριστών της ALPHA TRUST στο "Cotsen Hall" της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.