Πραγματοποιήθηκε και φέτος το Μάρτιο (4/3), στο Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλανδρή, η Παρουσίαση των Διαχειριστών της ALPHA TRUST.
Στην ενημερωτική εκδήλωση που έγινε παρέστησαν συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και εκπρόσωποι του κλάδου.
Οι διαχειριστές αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη χρονιά που πέρασε.
Αναλύθηκαν επίσης οι επικρατούσες σήμερα συνθήκες και οι προοπτικές των επενδύσεων για το 2015.
Αξιολογώντας τις επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST, οι ομιλητές έδωσαν έμφαση στη σημασία της επαγγελματικής διαχείρισης που επιτυγχάνει διαχρονικά καλύτερα αποτελέσματα τόσο όσον αφορά στην απόδοση όσο και στον αναλαμβανόμενο επενδυτικό κίνδυνο, ως αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, της συνέπειας και της εξειδίκευσης, ιδίως στο σημερινό περιβάλλον μεταβλητότητας που απαιτεί διαρκή παρακολούθηση.
Έγινε επίσης αναφορά στα διαχειριστικά αποτελέσματα ταμείων ασφάλισης, καθώς και τις αποδόσεις των αποταμιευτικών προγραμμάτων περιοδικών καταβολών της ALPHA TRUST.

Ετήσια Παρουσίαση Διαχειριστών