Παρακολουθήστε την Ετήσια Παρουσίαση των Διαχειριστών της ALPHA TRUST η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

Η ομάδα διαχειριστών κεφαλαίων της ALPHA TRUST, προχωρά σε μια ανασκόπηση του 2021, επισημαίνοντας τα κυριότερα γεγονότα που επηρέασαν τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και αναλύει τις προοπτικές και τις προκλήσεις του 2022.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

16:00 - 16:05  Έναρξη

16:05 - 16:30  Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Παγκόσμια Οικονομία & Διεθνείς Μετοχές

16:30 - 16:45  Δημήτρης Νταλίπης,  Αγορές Ομολόγων

16:45 - 17:00  Νότα Ζαγάρη,  Ελληνικές Μετοχές

17:00 - 17:20  Q&A

17:20 - 17:30  Φαίδων Ταμβακάκης | Λήξη Ημερίδας

Δηλώστε συμμετοχή