ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


H alphatrust κατέχει σημαντική θέση στη διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών επενδυτών δίνοντας έμφαση στα Επαγγελματικά & Συνταξιοδοτικά Ταμεία καθώς και στη διαχείριση αποθεμάτων ασφαλιστικών εταιρειών.

Πλαίσιο Συνεργασίας

Οι δυνατότητες συνεργασίας μας με Θεσμικούς επενδυτές εστιάζονται είτε στη δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων που αποτελούν μέρος μίας συνολικής λύσης του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου είτε στη διαχείριση εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων.

Επενδυτικός σχεδιασμός

Στην αρχική φάση συνεργασίας πραγματοποιείται μία διαγνωστική μελέτη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και στη συνέχεια έχοντας λάβει υπόψη τις ανάγκες του επενδυτή, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις επενδύσεων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών.

Διαχειριση Ταμειων


Η alphatrust έχει σημαντική συμμετοχή στο ασφαλιστικό ζήτημα της χώρας με προτάσεις που αφορούν στην βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με το σκέλος της διαχείρισης των αποθεμάτων των Ταμείων έχοντας μελετήσει σε βάθος τον τρόπο αλλά και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας προηγμένων συστημάτων ασφάλισης και διαχείρισης αποθεμάτων σε αναπτυγμένες χώρες.

Η γνώση αυτή μας δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούμε σε υψηλό βαθμό τις ανάγκες των πελατών μας που προέρχονται από τον χώρο της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης γεγονός που λειτουργεί συμπληρωματικά στη σημαντική εμπειρία που η εταιρεία απέκτησε σε αυτό τον κλάδο μέσα από διαγωνισμούς και αναθέσεις που κέρδισε λόγω τους εξαιρετικού ιστορικού αποδόσεων που διαθέτει.

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα που είναι σε θέση αναλάβει την διαχείριση αποθεματικών στο σύνολο των βασικών κατηγοριών επένδυσης σε κινητές αξίες.

Θεσμικα Χαρτοφυλακια


Η alphatrust προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε Ταμεία και Θεσμικούς επενδυτές με ομάδα στελεχών της που ασχολείται με τη διαγνωστική μελέτη των αναγκών τους, με τον σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων και τελικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων τους.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έμπειρα στελέχη με γνώση που επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων και κυρίαρχο πλεονέκτημα την αποκλειστική τους ενασχόληση με θεσμικού τύπου χαρτοφυλάκια είτε αυτά έχουν την μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων είτε την μορφή εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων.

A/K alphatrust

Δείτε παραδείγματα Χαρτοφυλακίων Ταμείων σε μορφή Α/Κ που διαχειρίζεται η alphatrust


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Από το Blog


Συνέχισε να ενημερώνεσαι για τις υπηρεσίες μας. Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!

Έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας.