Τοποθέτηση της εταιρείας σε αφιέρωμα με τίτλο: «Τι εκτιμούν οι ειδικοί της αγοράς για το 2014«