Περιοδικό «Ιnvestment & Pensions Europe (IPE)» 01.05.2012

Τοποθέτηση της εταιρείας σε άρθρο με θέμα: «The Mediterranean: Pensions in crisis»