Δημοσίευση άποψης του κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, σε άρθρο με θέμα: «Τι να κάνουμε τα λεφτά μας».