Προβλέψτε σωστά και κερδίστε
Επενδυτικό – Αποταμιευτικό Πρόγραμμα «Ψιλά-Ψηλά» 
από την Alpha Trust 

Πώς Λειτουργεί

Η Alpha Trust σας προσκαλεί να προβλέψετε σωστά και το 2019

τις τιμές δεικτών, μετοχών, προϊόντων αλλά και τις ημερομηνίες/αποτελέσματα των εκλογών.


Κερδίστε ένα Επενδυτικό – Αποταμιευτικό Πρόγραμμα «Ψιλά – Ψηλά»

Στο τέλος του 1ου τριμήνου 2019 ο διαγωνιζόμενος με τις ακριβέστερες προβλέψεις ανά επαγγελματική κατηγορία θα κερδίσει ένα Επενδυτικό – Αποταμιευτικό Πρόγραμμα «Ψιλά-Ψηλά» με την Alpha Trust να καταβάλει 50€ ανά μήνα για 3 χρόνια.

Τιμές 21/03/2019
{{ $index + 1 }}
{{question.title}} {{question.answer | formatNumber}} -

Δείτε την κατάταξή σας

Επαγγελματίες

Κατάταξη Κωδικός Συμμετοχής Βαθμολογία

1

4518 115

2

6623 125

3

1225 129

4

7598 134

5

8822 139

6

9688 142

7

8547 146

8

7812 165

9

4673 166

10

8526 167

Ανεξάρτητοι

Κατάταξη Κωδικός Συμμετοχής Βαθμολογία

1

2504 206

2

5758 245

3

6277 251

4

4455 270

5

7595 282

6

9593 287

7

6648 291

8

9121 292

9

7870 296

10

5904 304
31/12/2018 28/09/2018 Μεταβολή
Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών 613.3 691.69 -11.33%
S&P 500 Index ($) 2506.85 2913.98 -13.97%
Ισοτιμία 1 Ευρώ προς Δολάριο 1.145 1.1576 -1.09%
Απόδοση του δεκαετούς διάρκειας Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 4.398 4.184 21.40 μβ
Απόδοση του δεκαετούς διάρκειας Ομολόγου του Γερμανικού Δημοσίου 0.242 0.47 -22.80 μβ
Απόδοση του δεκαετούς διάρκειας Ομολόγου του Αμερικανικού Δημοσίου 2.6842 3.0612 -37.70 μβ
Πετρέλαιο Μπρεντ ($) 53.13 81.59 -34.88%
Χρυσός ($) 1281.34 1191.49 7.54%
Μετοχή JUMBO 12.7200 12.8000 -0.62%
Μετοχή Amazon ($) 1501.97 2003.00 -25.01%
Ισοτιμία 1 Λίρα Αγγλίας προς Ευρώ 1.1179 1.1270 -0.81%
Ποιος θα είναι ο μήνας διεξαγωγής Εθνικών Βουλευτικών Εκλογών το 2019 (1: Ιαν. 2:Φεβ. 3:Μαρ. 4:Απρ. 5:Μαι. 6:Ιουν. 7:Ιουλ. 8:Αυγ. 9:Σεπ. 10:Οκτ.) (Σχόλιο 12) - - -
Ποσοστό πρώτου κόμματος στις Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές το 2019 (Σχόλιο 13) - - -

Σχόλια

   1. Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών: Σταθμισμένος με την κεφαλαιοποίηση Δείκτης των μετοχών των εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
   2. S&P 500 Index ($): Σταθμισμένος με την κεφαλαιοποίηση Δείκτης των μετοχών των 500 μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ή στο NASDAQ.
   3. Ισοτιμία 1 Ευρώ προς Δολάριο: Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ για το ευρώ όπως δημοσιεύονται από την ΕΚΤ
   4. Απόδοση του δεκαετούς διάρκειας Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου: Αποδόσεις Τίτλων Αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών
   5. Απόδοση του δεκαετούς διάρκειας Ομολόγου του Γερμανικού Δημοσίου: Αποδόσεις Τίτλων Αναφοράς του Γερμανικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών
   6. Απόδοση του δεκαετούς διάρκειας Ομολόγου του Αμερικανικού Δημοσίου: Αποδόσεις Τίτλων Αναφοράς του Αμερικανικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών
   7. Πετρέλαιο Μπρεντ ($): Συμβόλαια Εμπορευμάτων για το Crude Oil Brent (Reuters Oilbren)
   8. Χρυσός ($): Τιμή χρυσού ανά ουγγιά (Reuters GOLDBLN)
   9. Μετοχή Jumbo: Η τιμή της μετοχής της εταιρείας Jumbo (ΜΠΕΛΑ) που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
   10. Μετοχή Amazon ($): Η τιμή της μετοχής της εταιρείας Amazon (AMZN) που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του NASDAQ.
   11. Ισοτιμία 1 Λίρας Αγγλίας προς Ευρώ: Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ για το ευρώ όπως δημοσιεύονται από την ΕΚΤ
   12. Μήνας Διεξαγωγής Εθνικών Βουλευτικών Εκλογών το 2019 Η μεταβολή που εμφανίζεται είναι η απόσταση της πρόβλεψης από τον Οκτώβριο 2019, ημερομηνία λήξης της τετραετίας. Έγκυρες απαντήσεις: 1: Ιαν. 2:Φεβ. 3:Μαρ.  4:Απρ. 5:Μαι. 6:Ιουν. 7:Ιουλ. 8:Αυγ. 9:Σεπ. 10:Οκτ.
   13. Ποσοστό πρώτου κόμματος στις Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές το 2019: Το ποσοστό του πρώτου κόμματος στις Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν εντός του 2019. Η μεταβολή που εμφανίζεται είναι η απόσταση της πρόβλεψης από το αποτέλεσμα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης του Σεπτεμβρίου 2015 όπου το πρώτο κόμμα έλαβε 35,46%.

   Πηγή Στοιχείων: Thomson Reuters, Bloomberg, Χρηματιστήριο Αθηνών

   Όροι Διαγωνισμού

   1. Ο διαγωνισμός, απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   2. Μια μόνο συμμετοχή ανά e-mail επιτρέπεται. 
   3. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο συμμετέχοντας θα καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.alphatrust.gr/tileskopio τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, E-mail, Επαγγελματική ιδιότητα. Τυχόν λανθασμένη, ελλιπής ή παραπλανητική καταχώριση στοιχείων θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 
   4. Οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε δύο (2) κατηγορίες, ήτοι (1) Επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου και (2) Ανεξάρτητοι Ιδιώτες. 
   5. Οι συμμετέχοντες σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα διαγωνίζονται ξεχωριστά και θα προκύπτει ένας νικητής ανά κατηγορία στο τέλος κάθε τριμήνου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διαγωνιζόμενου με συμμετέχοντα υπάλληλο της εταιρίας Alpha Trust ή της ADDO DIGITAL, ή συγγενή τους σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό θα επικρατεί ο τρίτος διαγωνιζόμενος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διαγωνιζομένων ενδέχεται να γίνεται κλήρωση. 
   6. Ο διαγωνισμός θα διαρκεί ανά τρίμηνο, με τους διαγωνιζόμενους να εκτιμούν τις τιμές όπως ορίζονται στην αίτηση συμμετοχής, και θα ανακηρύσσονται αντίστοιχα οι νικητές. Οι καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται με βάση τις παγκόσμιες αργίες των αγορών. 
   7. H έναρξη του διαγωνισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2019 θα είναι την 4η  Ιανουαρίου 2019, με καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής την 20η Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία που κλείνει η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
   8. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής ο κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει τον προσωπικό του κωδικό που βγαίνει αυτόματα μέσω συστήματος. Ο κάθε κωδικός είναι μοναδικός, εμφανίζεται στη λίστα κατάταξης αντί του ονόματος και υπάρχει στο απαντητικό e-mail που λαμβάνει ο κάθε συμμετέχοντας αλλά και στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
   9. Με την ολοκλήρωση της δυνατότητας συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει, σε εβδομαδιαία βάση, ενημερωτικό e-mail με τη θέση του στη συνολική κατάταξη και ανά ερώτηση.
   10. Ο συμμετέχοντας ανά κατηγορία με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις προβλέψεις του θα κερδίζει συμμετοχή σε Επενδυτικό – Αποταμιευτικό Πρόγραμμα ¨Ψιλά - Ψηλά¨ της Alpha Trust («Εταιρία»), σε αμοιβαίο κεφάλαιο από τα προτεινόμενα της Alpha Trust. Η «Εταιρία» θα καταβάλει 50€ ανά μήνα για 3 χρόνια. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 
   11. Θα κοινοποιείται από την Alpha Trust στο σύνδεσμο https://www.alphatrust.gr/tileskopio/ μια φορά την εβδομάδα το αρχείο των τιμών ενημερωμένο με τις τιμές της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, ώστε να μπορεί ο διαγωνιζόμενος να παρακολουθεί τη θέση του στην κατάταξη - σε σχέση με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους της κατηγορίας του. Οι δέκα πρώτοι κάθε κατηγορίας με τις ακριβέστερες προβλέψεις θα εμφανίζονται κάθε εβδομάδα στους πίνακες κατάταξης. 
   12. Η κατάταξη για τις ερωτήσεις 12 και 13 θα υπολογισθεί με βάση την ημερομηνία εξάντλησης της τετραετίας (Οκτώβριος) και το ποσοστό του πρώτου κόμματος της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης στην περίπτωση που δεν προκηρυχθούν ή διεξαχθούν εκλογές εντός του τριμήνου.     
   13. Τα στοιχεία των απαντήσεων θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται σε πρόγραμμα, ώστε να βγαίνουν στατιστικά αποτελέσματα και γραφήματα. Επειδή η διαδικασία ανακήρυξης των νικητών είναι αυτοματοποιημένη δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.
   14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Alpha Trust ως υπεύθυνη επεξεργασίας. Ο σκοπός και η έκταση της επεξεργασίας καθορίζονται αποκλειστικά από τις ανάγκες του διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις προβλέψεις τους και δικαίωμα αντίρρησης με σχετική έγγραφη αίτηση προς την «Εταιρία». 
   15. Οποιεσδήποτε φορολογικές επιβαρύνσεις των επάθλων θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
   16. Η Alpha Trust λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από αθέμιτη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση και απώλεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διαβάστε την "Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας" της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα https://www.alphatrust.gr/politiki-prostasias-idiotikotitas/ 
   17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του. Η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή ακόμη και να τον καταργήσει.