Η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ (ALPHA TRUST) ίδρυσε το 2017 την  ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l., θυγατρική εταιρεία στο Λουξεμβούργο, και την ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF στην οποία η ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. είναι ο γενικός μέτοχος.

H ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF έχει εγκριθεί ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων Λουξρμβούργου, οργανωμένη ως Εξειδικευμένο Επενδυτικό Κεφάλαιο και έχει τη μορφή "ομπρέλα" ανοικτού τύπου. Πιστοποιείται ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg (CSSF).

Η ALPHA TRUST έχει αναλάβει τη διαχείριση των Υπό- κεφαλαίων με την επωνυμία:

  • KESTREL INVESTMENT SUB-FUND
  • FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND

Ενημερωτικό Υλικό

ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF

ISSUING DOCUMENT

ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2019

ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2018

KESTREL INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR]
FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR]

Τα Υπό-κεφάλαια απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law. Έχουν την ικανότητα, την εμπειρία και γνώση ώστε να κατανοήσουν επαρκώς το είδος της επένδυσης.

Καθαρή Τιμή (Ευρώ)

2020
31/01/2020
28/02/2020
31/03/2020
30/04/2020
29/05/2020
30/06/2020
31/07/2020
KESTREL Class A (LU1719986116)
108.40
103.34
93.98
97.47
98.09
99.95
99.41
FALCON REX Class A (LU1719986389)
107.50
102.31
93.04
96.22
96.63
98.18
97.52

2019
31/1/2019
28/2/2019
29/3/2019
30/4/2019
31/5/2019
28/6/2019
31/7/2019
30/8/2019
30/9/2019
31/10/2019
29/11/2019
31/12/2019
KESTREL Class A (LU1719986116)
98.83
101.42
102.12
104.02
102.93
104.52
106.06
105.92
106.5
106.21
106.83
107.65
FALCON REX Class A (LU1719986389)
97.43
100.05
100.72
103.04
102.2
103.69
105.61
105.15
105.33
105.05
105.73
106.59

 2018
31/1/2018
28/2/2018
29/3/2018
30/4/2018
31/5/2018
29/6/2018
31/7/2018
31/8/2018
28/9/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018
KESTREL Class A (LU1719986116)
101.69
100.64
99.73
100.87
100.34
100.07
100.05
99.21
99.45
98.29
98.36
96.89
FALCON REX Class A (LU1719986389)
101.28
100.19
99.21
100.44
99.89
99.68
99.41
98.79
99.05
97.19
97.20
95.66

 2017
30/11/2017
29/12/2017
KESTREL Class A (LU1719986116)
100.00
101.13
FALCON REX Class A (LU1719986389)
100.00
100.40

Στοιχεία Οργανισμoύ Εναλλακτικών Επενδύσεων

Depositary and Paying Agent

Societe Generale Bank & Trust

Domiciliation, Central Administrative, Registrar and Transfer Agent

Societe Generale Bank & Trust

Statutory Auditor

PriceWaterhouseCoopers

Distributor

ALPHA TRUST

ΟΙ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ