Η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ (ALPHA TRUST) ίδρυσε το 2017 την  ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l., θυγατρική εταιρεία στο Λουξεμβούργο, και την ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF στην οποία η ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. είναι ο γενικός μέτοχος.

H ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF έχει εγκριθεί ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων Λουξεμβούργου, οργανωμένη ως Εξειδικευμένο Επενδυτικό Κεφάλαιο και έχει τη μορφή "ομπρέλα" ανοικτού τύπου. Πιστοποιείται ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg (CSSF).

Η ALPHA TRUST έχει αναλάβει τη διαχείριση των Υπό- κεφαλαίων με την επωνυμία:

  • KESTREL INVESTMENT SUB-FUND
  • FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND

Ενημερωτικό Υλικό

ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF
ISSUING DOCUMENT

ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2022
ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2021
ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2020
ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2019
ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2018

KESTREL INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR]
FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR]

Τα Υπό-κεφάλαια απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law. Έχουν την ικανότητα, την εμπειρία και γνώση ώστε να κατανοήσουν επαρκώς το είδος της επένδυσης.

Καθαρή Τιμή (Ευρώ)

2023 KESTREL Class A (LU1719986116) FALCON REX Class A (LU1719986389)

31.01.2023

115,45

112,14
(06/01/2023)

113,48
(13/01/2023)

113,81
(20/01/2023)

115,10
(27/01/2023)

28.02.2023

117,41

116,13
(03/02/2023)

116,35
(10/02/2023)

117,17
(17/02/2023)

117,16
(24/02/2023)

31.03.2023

115,72

117,34
(03/03/2023)

115,05
(10/03/2023)

114,37
(17/03/2023)

114,36
(24/03/2023)

115,26
(31/03/2023)

28.04.2023

116,24

115,40
(06/04/2023)

116,49
(14/04/2023)

116,60
(21/04/2023)

116,00
(28/04/2023)

31.05.2023

120,37

116,20
(05/05/2023)

117,05
(12/05/2023)

118,18
(19/05/2023)

119,88
(26/05/2023)

30.06.2023 121,83

121,01
(02/06/2023)

121,99
(09/06/2023)

122,56
(16/06/2023)

121,62
(22/06/2023)

122,18
(30/06/2023)

31.07.2023 124,18

122,38
(07/07/2023)

123,19
(14/07/2023)

123,62
(21/07/2023)

124,56
(28/07/2023)

124,26
(04/08/2023)

123,51
(11/08/2023)

122,62
(18/08/2023)

123,72
(25/08/2023)

124,59
(01/09/2023)

123,40
(08/09/2023)

123,48
(15/09/2023)

122,11
(22/09/2023)