Η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ (ALPHA TRUST) ίδρυσε το 2017 την  ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l., θυγατρική εταιρεία στο Λουξεμβούργο, και την ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF στην οποία η ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. είναι ο γενικός μέτοχος.

H ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF έχει εγκριθεί ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων Λουξεμβούργου, οργανωμένη ως Εξειδικευμένο Επενδυτικό Κεφάλαιο και έχει τη μορφή "ομπρέλα" ανοικτού τύπου. Πιστοποιείται ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg (CSSF).

Η ALPHA TRUST έχει αναλάβει τη διαχείριση των Υπό- κεφαλαίων με την επωνυμία:

  • KESTREL INVESTMENT SUB-FUND
  • FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND

Ενημερωτικό Υλικό

ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF
ISSUING DOCUMENT

ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2020
ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2019
ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2018

KESTREL INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR]
FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR]

Τα Υπό-κεφάλαια απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law. Έχουν την ικανότητα, την εμπειρία και γνώση ώστε να κατανοήσουν επαρκώς το είδος της επένδυσης.

Καθαρή Τιμή (Ευρώ)

2021 KESTREL Class A (LU1719986116) FALCON REX Class A (LU1719986389)
29/01/2021 109,5 107,77
26/02/2021 109,9 108,28
31/03/2021 112,15 110,62
30/04/2021 113,93 112,58
31/05/2021 115,21 114,45
30/06/2021 116,60 116
30/07/2021 117,31 117,14
31/08/2021 119,30 119,16
30/09/2021 117,27 116,77
29/10/2021 119,16 119,57

Στοιχεία Οργανισμoύ Εναλλακτικών Επενδύσεων
Depositary and Paying Agent Societe Generale Luxembourg
Domiciliation, Central Administrative, Registrar and Transfer Agent Societe Generale Bank & Trust
Statutory Auditor Pricewaterhouse Coopers
Distributor ALPHA TRUST

ΟΙ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ