Ταυτότητα

Η Alpha Trust ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Με ιστορία άνω των 25 ετών, εποπτεύεται από την ΕΕΚ και διακρίνεται για τη συνέπεια, την καινοτομία και την αριστεία. Οι διαχειριστές συμμετέχουν στην ιδιοκτησία και τη διοίκηση του Ομίλου.

 

Τελευταία Νέα

Επενδυτική Ενημέρωση

e-Newsletter

Email: info@alphatrust.gr

Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς
24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Κέντρο Τύπου

Επικοινωνία

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ