Προϊόντα & Υπηρεσίες

  • Διαχείριση Περιουσίας Ιδιωτών & Θεσμικών Επενδυτών

Επενδυτικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες, Νομικά Πρόσωπα, Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες.

  • Αμοιβαία Κεφάλαια

 Η alphatrust διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών αναγκών ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πρόσβαση σε αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) των μεγαλύτερων ξένων οίκων διαχείρισης .


Επιλέξτε τα Αμοιβαία Κεφαλαία της alphatrust που ταιριάζουν στο δικό σας επενδυτικό προφίλ.
Η alphatrust διαθέτει επίσης στους πελάτες της ΟΣΕΚΑ μεγάλων και αναγνωρισμένων διεθνώς Αλλοδαπών Οίκων Διαχείρισης, των οποίων αντιπροσωπεύει τα προϊόντα στην Ελληνική αγορά.

>>

Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων ( Απεριόριστης Εντολής ).
Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών.
Λήψη-Διαβίβαση εντολών.

>>

 alphatrust Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Η alphatrust διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

 

>>

Ατομικά και οικογενειακά επενδυτικά- αποταμιευτικά προγράμματα με στόχο τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου για το μέλλον σας.

>>
Τελευταία Νέα

Εκδόσεις

«Τηλεσκόπιο» – Η Alpha Trust σας προσκαλεί να προβλέψετε την τάση των αγορών για το πρώτο τρίμηνο του 2018!

H Alpha Trust επιβραβεύει τις ακριβέστερες προβλέψεις με ένα Επενδυτικό – Αποταμιευτικό Πρόγραμμα «Ψιλά-Ψηλά» ! Επισκεφτείτε το «Τηλεσκόπιο» της Alpha Trust με θέμα «Πρόγνωση των Οικονομικών Στοιχείων του Κλάδου» στη σελίδα: https://www.alphatrust.gr/tileskopio/ από σήμερα, Δευτέρα 15 Ιανουαρίου.


Εξαιρετικές Επιδόσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST και το 2017

Ξεχώρισαν και το 2017 τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις.
Αξίζει να τονισθεί ότι κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ALPHA TRUST δεν κατέγραψε αρνητική απόδοση το 2017.


Ίδρυση Θυγατρικής Εταιρείας

Ίδρυση Θυγατρικής Εταιρείας από την ALPHA TRUST


Επικοινωνία

Kεντρικά Γραφεία alphatrust
Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά
T.K. 14561

Τηλ. 210. 62.89.100, 210.62.89.300
Fax. 210.62.34.248

email: info@alphatrust.gr