2030

2023
Διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου. Συστήνεται νέα ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST.
2022
Εισαγωγή των μετοχών της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
2021
Σύσταση Α/Κ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class

2020

2020
Ένταξη στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) ως «Investment Manager Signatory»
2019
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund διεύρυνση επενδυτικής στρατηγικής (μετονομασία ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO έπειτα και από τη συγχώνευση με το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced FoF
2017
Ίδρυση της ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV SIF (εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου)
Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στο Λουξεμβούργο ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l.
2016
Περαιτέρω διείσδυση στη διαχείριση αποθεματικών Επαγγελματικών Ταμείων
2014
Σύσταση Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED
Πρόσθετη αδειοδότηση διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων
2013
Σύσταση A/K TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds
Συγχώνευση με απορρόφηση της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ από ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ
Aπόκτηση της Κύπρου ΑΕΔΑΚ
2012
Συμφωνία με την Rathbones για την πώληση της δραστηριότητας Διαχείρισης Ιδιωτικής περιουσίας Βρετανών πελατών της TYIM

2010

2010
Αναδιάρθρωση μετόχων TYIM
Σύσταση Α/Κ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό
2008
Σύσταση Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ
Εισαγωγή των μετοχών της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην ΕN.Α.
2006
Ίδρυση της ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ
2004
H πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα να λαμβάνει για τα Α/Κ αξιολόγιση Morningstar™
Απόκτηση της GENIKI ΑΕΔΑΚ (Εταιρεία του Ομίλου Société Générale)
2001
Πρώτο Fund of Hedge Funds, ALPHA TRUST Argus fund, σε συνεργασία με τη Julius Baer
Απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Taylor Young Investment Mgt. Ltd/UK (TYIM)

2000

2000
Πρώτες Επενδύσεις σε Hedge Funds
Απόκτηση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΕΧ (αργότερα συγχωνεύτηκε με την ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ)
Ίδρυση της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ
1998
Απόκτηση του μεριδίου της Hambrοs σε όλες τις εταιρείες της ALPHA TRUST
1996
Η πρώτη εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα που πιστοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
1995
Η Hambros Bank Limited αποκτά το 50,05% της ALPHA TRUST
1994
Ίδρυση της ΩΡΙΩΝ ΑΕΕΧ (συγχωνεύτηκε με την ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ)
1993
Εξαγορά της Schweiz Fund (εταιρεία της Swiss Re) σε κοινοπραξία με την Hambros Bank και αλλαγή ονόματος σε Hambros Hellenic Mutual Fund Mgt.
1991
'Εναρξη παρακολούθησης και επιλογής Α/Κ ξένων επενδυτικών οίκων (FSM)
Ίδρυση της ALPHA TRUST ΑΕ Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία Schweiz Fund Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

1990

1987
Ίδρυση της ALPHA TRUST ως εταιρεία Οικονομικών Συμβούλων