Προϊόντα & Υπηρεσίες

  • Διαχείριση Περιουσίας Ιδιωτών & Θεσμικών Επενδυτών

Επενδυτικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες, Νομικά Πρόσωπα, Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες.

  • Αμοιβαία Κεφάλαια

 Η alphatrust διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών αναγκών ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πρόσβαση σε αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) των μεγαλύτερων ξένων οίκων διαχείρισης .


Επιλέξτε τα Αμοιβαία Κεφαλαία της alphatrust που ταιριάζουν στο δικό σας επενδυτικό προφίλ.
Η alphatrust διαθέτει επίσης στους πελάτες της ΟΣΕΚΑ μεγάλων και αναγνωρισμένων διεθνώς Αλλοδαπών Οίκων Διαχείρισης, των οποίων αντιπροσωπεύει τα προϊόντα στην Ελληνική αγορά.

>>

Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων ( Απεριόριστης Εντολής ).
Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών.
Λήψη-Διαβίβαση εντολών.

>>

 alphatrust Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Η alphatrust διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

 

>>

Ατομικά και οικογενειακά επενδυτικά- αποταμιευτικά προγράμματα με στόχο τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου για το μέλλον σας.

>>
Τελευταία Νέα

ALPHA TRUST Ετήσια Έκθεση 2017

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η επικαιροποιημένη έκδοση της «ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ» για το έτος 2017 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.alphatrust.gr.


Ανακοίνωση Αποκοπής – Καταβολής μερίσματος χρήσης 2017

Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST), ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 13ης Ιουνίου 2018, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2017 συνολικού μικτού ποσού ύψους 357.896,00 ευρώ ή 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συνυπολογιζομένης και της προσαύξησης λόγω ύπαρξης 57.521 ιδίων μετοχών.


Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – 13/06/2018

Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 13.6.2018 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά.


Επικοινωνία

Kεντρικά Γραφεία alphatrust
Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά
T.K. 14561

Τηλ. 210. 62.89.100, 210.62.89.300
Fax. 210.80.89.150

email: info@alphatrust.gr

Έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας.