Σημαντική Ενημέρωση

Στις 18/12/2023 ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με τη σύσταση νέας εταιρείας, η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η επωνυμία της νέας εταιρείας είναι ΑLPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, με διακριτικό τίτλο ALPHA TRUST, με ΑΦΜ 996542649, Γ.Ε.ΜΗ. 173975960000 και έδρα Τατοΐου 21, 14561 Κηφισιά, Αττική. Επισημαίνουμε ότι η νέα εταιρεία, με την ανωτέρω πλέον επωνυμία, ως καθολική διάδοχος του αποσχιζόμενου κλάδου, συνεχίζει τη δραστηριότητα της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και υπεισέρχεται αυτοδίκαια ως καθολική διάδοχος στα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις με προμηθευτές, πελάτες, μεριδιούχους και εν γένει τρίτους. Mάθετε περισσότερα.

Γρήγορη εύρεση A/K

Δείτε όλα τα αμοιβαία κεφάλαια

Ψιλά-Ψηλά

Το «Ψιλά-Ψηλά» είναι πρόγραμμα συστηματικής επένδυσης-αποταμίευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου για το μέλλον σας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψιλά-Ψηλά

ΙΔΙΩΤΕΣ

Εμπιστοσύνη.

Δημιουργία χαρτοφυλακίων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επενδυτικούς συμβούλους.

  • Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (Απεριόριστης Εντολής).
  • Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών.
  • Λήψη-Διαβίβαση εντολών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αlphαtrust διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τρόποι Επικοινωνίας

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: Οι 7 Βασικές Έννοιες σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ