Η αlphαtrust ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1987 με μοναδική παρεχόμενη υπηρεσία τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Πελατών. Υπήρξε μάλιστα η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε τη σχετική αδειοδότηση.

To Private Asset Management της αlphαtrust εξειδικεύεται στην ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Απεριόριστης Εντολής (Discretionary Asset Management) , ενώ παρέχει επίσης τις υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών και Λήψης - Διαβίβασης Εντολών.

αlphαtrust private asset management
Επενδυτικές Υπηρεσίες – Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Προσυμβατική Ενημέρωση
Επενδυτική Ενημέρωση

Οι βασικές αρχές