Εδώ έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις νέες θέσεις εργασίας που υπάρχουν

Στελέχη

Οι άνθρωποι αποτελούν τον παράγοντα της επιτυχίας της εταιρείας.
Η αlphαtrust προσφέρει υψηλή ποιότητα εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση στην αlphαtrust παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να ξεχωρίσουν στη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Οι ασκούμενοι απασχολούνται σε ένα δυναμικό περιβάλλον και εντάσσονται σε ομάδες ανάλογα με την κατεύθυνση ενδιαφέροντός τους.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την αlphαtrust.

Νέες Θέσεις Εργασίας

Σημείωση: Τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνουμε τυγχάνουν της απόλυτης εχεμύθειάς μας. Θα εξετάσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και εφόσον τα προσόντα σας πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάλογης θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηHR@alphatrust.gr