Ενημερωτικό Υλικό

Ενημερωτικό Υλικό -Αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε έντυπα και ενημερωτικό υλικό για τα Αμοιβαία Κεφάλαια alphatrust.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131