Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Καθαρή τιμή μεριδίου  €20,8363
Ενεργητικό €13.934.092,03
Ημερομηνία έναρξης
19/04/1994

Ημερομηνία Αναφοράς Στοιχείων: 29/03/2024
Τα στοιχεία αφορούν στην κλάση μεριδίων R.

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου, διατρέχοντας συνεπώς υψηλό κίνδυνο κράτους, ρευστότητας καθώς και μεσαίο κίνδυνο πληθωρισμού.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 2 ετών, οι οποίοι επιζητούν τη δημιουργία εισοδήματος και υπεραξιών που προσφέρουν τα ομόλογα εσωτερικού. Επομένως, τo παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 2 ετών.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών Επενδυτή (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.