ΟΛΑ
 • ΟΛΑ
 • Fact Sheet
 • Investor
 • Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)
 • Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
 • Εκθέσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • Ενημερωτικά Δελτία Α/Κ
 • Κανονισμοί Α/Κ
 • Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου
 • Πίνακες Δεικτών
 • Πίνακες Επενδύσεων
 • Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
 • Συγχώνευση Α/Κ
ΟΛΑ
 • ΟΛΑ
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Εμφανίζονται 10 από 100
Προβολή ανά σελίδα
Κατηγορία Περιγραφή Ημερομηνία Είδος Αρχείου
Κατηγορία Πίνακες Επενδύσεων Περιγραφή Πίνακες Επενδύσεων 31/12/2021 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Συγχώνευση Α/Κ Περιγραφή Έκθεση Ελέγχου Συγχώνευσης Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου Περιγραφή Δεκέμβριος 2021 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Περιγραφή Δεκέμβριος 2021 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Εκθέσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Περιγραφή Ετήσιες Εκθέσεις Α/Κ 2021 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Εκθέσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Περιγραφή Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ 2021 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Fact Sheet Περιγραφή Δεκέμβριος 2021 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Fact Sheet Περιγραφή Νοέμβριος 2021 Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Συγχώνευση Α/Κ Περιγραφή Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF
Κατηγορία Συγχώνευση Α/Κ Περιγραφή Πληροφορίες προς τους Μεριδιούχους Συγχωνευoμένων Funds Ημερομηνία Είδος Αρχείου PDF