Η alphatrust Ελληνική Γη Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006.

Tον Φεβρουάριο του 2007 η εταιρία προέβη στην αγορά του παρακάτω διατηρητέου ακινήτου στην Κηφισιά, το οποίο φιλοξενεί τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.