Η Εταιρεία με την επωνυμία "ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κ. Χριστίνα Μπάλλα αναλαμβάνει ως υπεύθυνη μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων σε αντικατάσταση της κ. Ευαγγελίας Αθανάσογλου-Αλεξίου από 01.09.2022.

Κηφισιά, 1η Σεπτεμβρίου 2022